Вицове - Професионални неволи - Шофьори

Трима мъже, Ерик, Рей и Стив, загинали в автомобилна катастрофа и отишли в рая. Свети Петър ги посрещнал и им описал удобствата, които предлагал раят.
- За пътуване по небето всеки от вас ще получи транспортно сред
ство според миналите си дела - заявил той.
Първо се обърнал към Ерик.
- Ерик, ти си изневерил на жена си четири пъти. Ще караш
очукан стар додж.
После се обърнал към Рей.
- Рей, ти си изневерил на жена си два пъти. Ще получиш тойота
комби.
Накрая стигнал до Стив.
- Стив, ти си водил безукорен живот. Никога не си изневерявал
на жена си и си бил абсолютно верен, предан, любящ съпруг. Твоята
награда е чисто ново ферари.
Стив се зарадвал и тръгнал да обикаля небето с лъскавото си червено ферари. Ерик и Рей му завиждали, но след два месеца го видели да плаче на волана.
- Какво има? - попитали го те. - Какво повече можеш да искаш - имаш най-хубавата кола в рая?
- Знам - изхлипал Стив, - обаче току що видях жена ми да минава на скейтборд.

- Колата не пали - казва жена на мъжа си. - Мисля, че в карбуратора има вода.
- Откъде знаеш? - презрително пита съпругът. - Та ти си нямаш и представа какво е карбуратор.
- Казвам ти - повтаря жената. - Сигурна съм, че в карбуратора има вода.
- Ще видим - подигравателно отвръща мъжът. - Отивам да проверя. Къде е колата?
- В басейна.

Семейство се прибирало от работа с колата и ги спряла полиция.
- Знаете ли, че превишихте скоростта, господине? - попитал полицаят.
- Не, нямах представа - отвърнал шофьорът.
- Естествено, че имаше - възразила жената. - Винаги караш с превишена скорост.
Полицаят погледнал колата отзад.
- Знаете ли, че стопът ви е строшен?
- Не, нямах представа - повторил шофьорът.
Жената пак се обадила:
- Естествено, че имаше. Все казваш, че ще го поправиш, но пос
ле забравяш.
Полицаят бил обзет от съчувствие към шофьора.
- Винаги ли сте така?
- Само когато е пиян - отговорила жената.

Разгневен шофьор се връща в сервиза, откъдето преди шест месеца е купил скъп акумулатор.
- Когато ми го продаде, ти ми каза, че колата ми никога повече няма да има нужда от акумулатор - заявява на монтьора той - Мина само половин година и той вече не работи.
- Да, съжалявам - отвръща монтьорът - Просто си мислех, че колата ти няма да издържи повече.

Мъж видял следната реклама във вестника: „Продава се порше за двеста долара". Отишъл да види колата, като очаквал да е ръждясала таратайка, но тя се оказала чисто нов лъскав модел в идеално състояние.
- Защо я продавате за двеста долара? - попитал продавачката той.
- Много просто. Миналата седмица мъжът ми избяга със секретарката си. На тръгване ми каза: „Можеш да задържиш къщата, но продай поршето ми и ми прати парите".

Шофьор на юго спрял на знак „стоп" до ролс-ройс. Той свалил стъклото си и извикал на шофьора на ролс-ройса:
- Ей, приятел, хубава кола караш. Имаш ли телефон в ролса си? Щото аз имам в югото.
- Да, имам телефон - небрежно отвърнал шофьорът на ролс-ройса.
- А имаш ли хладилник, щото аз имам в югото? - продължил другият.
- Да, имам хладилник.
- Ами телевизор? Имаш ли телевизор в ролса, щото аз имам в югото?
- Да, естествено, че имам телевизор - започнал да се дразни собственикът на ролс-ройса.
- Ами легло? - упорствал шофьорът на югото. - Имаш ли легло
в ролса, щото аз имам в югото?
Ядосан, че няма легло, шофьорът на ролс-ройса потеглил и още същия ден закарал колата да му инсталират легло. На другата сутрин започнал да търси югото и накрая го открил на една странична уличка. Всички прозорци били запотени. Той слязъл от колата си и потропал на вратата на югото. Не получил отговор и пак потропал. След малко собственикът на югото си подал главата навън. Косата му била мокра.
- Вече имам разкошно легло в ролса си - надменно заявил шофьо
рът на ролс-ройса.
Другият го погледнал с досада.
- И ме извади от душа, за да ми кажеш само това?!

Един мъж карал юго по магистралата, когато колата се повредила. Малко по-късно спряло едно порше и шофьорът предложил да го изтегли.
- Ако карам прекалено бързо, свирни с клаксона - казал собственикът на поршето.
Поршето потеглило и след няколко километра го настигнал един корвет.
- Басирам се, че мога да те изпреваря, както теглиш онова нещо
- извикал шофьорът на корвета.
Собственикът на поршето приел предизвикателството и двете коли се понесли по магистралата. Двама пътни полицаи смаяно зяпнали, когато автомобилите профучали покрай тях.
- Видя ли поршето и корвета, дето караха един до друг? - попитал единият.
- Да - отвърнал другият. - Ами онова малко юго, дето летеше помежду им и надуваше клаксона, за да го пуснат да мине?

Следните вицове се отнасят със същия успех за шкода и лада:
Как можеш да удвоиш стойността на едно юго? - Като напълниш резервоара с бензин.
Има ли нещо по-лошо от това да си собственик на юго? - Да си собственик на две юго.
Как се казва юго кабрио? - Шейна.
Каква информация е посочена в ръководството на новото юго? -Разписанието на автобусите.
Каква е разликата между югото и топката за голф? - Можеш да пратиш топката за голф на повече от двеста метра.
Каква е разликата между югото и грипа? - От грипа можеш да се избавиш.
Защо задното стъкло на югото може да се загрява? - За да не ти замръзват ръцете, докато го буташ.

Пътен полицай спира монахиня за това, че шофира малката си стара кола прекалено бавно по магистралата.
- Минималната позволена скорост тук е сто километра в час, сестро - казва той. - А вие карате с по-малко от четирийсет. Представлявате опасност за другите пътни превозни средства.
- Съжалявам - отвърнала монахинята, - но видях много знаци, на които пише "четирийсет", а не "сто".
- Това не е ограничението на скоростта - пояснил полицаят. - А номерът на магистралата.
В този момент той погледнал на задната седалка и видял още две монахини, които треперели от страх.
- Какво им е? - попитал полицаят.
- Току що идваме от магистрала двеста - отговорила сестрата.

Млада двойка излязла на среща с новата кола на мъжа. След няколко километра той се обърнал към приятелката си.
- Ако вдигна сто и петдесет километра в час, ще се съблечеш
ли?
Тя отговорила, че навярно ще е забавно, и младежът настъпил газта. Когато вдигнал сто и петдесет километра, момичето започнало да се съблича. Разсеян от голотата й, той откъснал очи от пътя за миг и се блъснал в един храст. Момичето се разминало без драскотини, но дрехите й останали затворени в колата при приятеля й.
- Иди да потърсиш помощ! - извикал той.
- Не мога - отвърнала тя. - Чисто гола съм. Забелязал едната си обувка навън, младежът я посочил.
- Прикрий се с нея и иди за помощ. Моля те.
Тя вдигнала обувката, покрила се с нея и изтичала до най-близката бензиностанция.
- Помощ! Помощ! - извикало момичето на възрастния служи
тел. - Приятелят ми се заклещи!
Бензинджията погледнал обувката и казал:
- Съжалявам, госпожице, влязъл е много навътре.

1