Вицове - Професионални неволи - Военни

Хубав мъж влиза в бар и си гледа часовника. Привлекателна жема. го забелязва и пита:
- Приятелката ви ли закъснява?
- Не - отвръща мъжът. - Току-що си купих тоя супермодерен часовник и го проверявах. Той ми говори с помощта на алфавълни.
- И какво ви казва?
- Че не носите гащички.
- Съжалявам - заявява жената. - Нося.
- По дяволите, тоя часовник трябва да е с един час напред.

След като шофирал цяла нощ, призори един търговски пътник все още бил далеч от дома си. Той решил да спре и да поспи час-два. Само че си нямал и представа, че е паркирал на главния маршрут за джогинг в града. Едва успял да задреме, когато на прозореца на колата се почукало. Бил един от бягащите за здраве.
- Колко е часът? - попитал той.
- Седем и петнайсет - сънено отвърнал търговският пътник. Опитал се пак да заспи, но скоро друг бягащ за здраве почукал на прозореца.
- Колко е часът? - извикал той.
- Седем и трийсет - ядосано отвърнал мъжът. И отново се опитал да задреме, но скоро трети бягащ потропал на прозореца.
- Колко е часът? - изкрещял той.
- Осем без петнайсет - изсумтял търговският пътник. Това преляло чашата. Той взел лист и молив и поставил надпис на прозореца: „Не знам колко е часът!" Едва успял отново да заспи, когато поредният бягащ почукал на прозореца и извикал:
- Ей, приятел, осем без пет е.

Пътник дошъл на малка провинциална гара, за да хване влака в осем и трийсет. Часовникът пред гарата показвал осем двайсет и пет и той решил, че има достатъчно време, за да си купи вестник. Но когато дошъл на перона, влакът вече изчезвал в далечината. Пътникът погледнал часовника на перона и видял, че показва осем трийсет и пет. Когато се оплакал на началник-гарата от разликата между двата часовника, онзи отвърнал:
- Че защо са ни два часовника, ако показват едно и също време?

Винаги, когато мисля за миналото, то ми носи такива спомени... (Стинът Райт)

Туристка посетила археологически обект в Южна Америка и се заинтересувала от изложените кости от динозавър. Тя попитала екскурзовода, който бил местен индианец, откога датират костите.
- Точно отпреди сто милиона и три години - отвърнал индианецът.
- Поразително - изумила се туристката. - На какво се дължи тази точност?
- Много просто. Един геолог ми каза, че са на сто милиона години, а това беше точно преди три години.

Миналата година в Брюксел един белгиец отишъл при местния свещеник и се изповядал:
- Прости ми, отче, защото съгреших. През Втората световна война скрих един евреин на тавана си.
- Това не е грях - отвърнало отчето. - Направил си голяма добрина.
- Но аз го накарах да ми плаща по трийсет франка за всяка седмица.
- Признавам, че това не е много великодушно - казал свещеникът, - но си го направил за добра кауза.
- Благодаря ти, отче - отдъхнал си мъжът. - Това е огромно облекчение за мен. Имам само още един въпрос.
- Какъв?
- Да му кажа ли, че войната е свършила?

Време

По време на Войната в Залива един взвод останал откъснат от полка си в пустинята. В продължение на три денонощия войниците чакали помощ, докато изчерпали всичката си храна. Накрая в отчаянието си пратили свой другар на разузнаване. На другия ден войникът се върнал.
- Имам една добра и една лоша новина - казал той. - Лошата е,
че за ядене има само камилски лайна. Добрата е, че са много.

Средновековен рицар и неговите хора се върнали в замъка след тежки битки.
- Ваше Величество - съобщил на краля рицарят, - цял ден грабих и плячкосвах от ваше име и горих селата на враговете ви на север.
Кралят озадачено го погледнал.
- Но аз нямам врагове на север.
- Е в такъв случай боя се, че вече имате – отвърнал смутено рицаря.

Един ден трима ветерани от Виетнамската война ловели риба на едно езеро, когато Исус минал по водата и седнал при тях в лодката. Естествено, тримата мъже били смаяни.
Първият смирено казал:
- Исусе, страдам от болки в гърба, откакто във Виетнамската война ме улучи шрапнел. Можеш ли да ми помогнеш?
- Разбира се, сине - отвърнал Исус и когато го докоснал по гърба, мъжът за пръв път от трийсет години изпитал облекчение.
Вторият, който носел дебели очила, казал на Исус:
- Откакто във Виетнам пред мен избухна мина, не виждам почти
нищо. Можеш ли да ми помогнеш?
Исус се усмихнал, свалил очилата му и ги хвърлил в езерото. Още щом очилата паднали във водата, зрението на мъжа се прояснило и той за пръв път от трийсет години започнал да вижда нормално.
Накрая Исус се обърнал към третия мъж, който отбранително протегнал ръце напред и извикал:
- Не ме докосвай! Получавам пенсия за инвалидност!

Британски войник, който служел в чужбина, получил писмо от приятелката си, която му съобщавала, че къса с него, и го молела да й върне снимката. Разстроен, той събрал няколко нежелани снимки от другарите си в полка и ги пратил във Великобритания със следното писмо: „Извинявай, не помня коя беше ти - моля те, задръж своята снимка и ми върни другите. "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10