Вицове - Черен хумор - Луди

Мъж се обажда на секретарката в лудница и пита кой е в осемнайсета стая.
- Никой - отвръща тя.
- Чудесно - възкликва мъжът. - Значи съм успял да избягам!

След като научил, че пациент в психиатрия е спасил живота на друг, като го е измъкнал от ваната и не му е позволил да се самоубие, директорът на лудницата повикал спасителя в кабинета си.
- Прегледах досието ви и като имам предвид геройското ви поведение, аз съм убеден, че сте готов да се приберете вкъщи. Само съжалявам, че мъжът, когото сте спасили, после се е обесил.
- А, не - възразил спасителят. - Не се е обесил. Аз го закачих да изсъхне!

Трима луди се опитвали да избягат от лудницата. Докато се промъквал покрай охраната, първият измяукал и продължил нататък. Вторият също измяукал. Когато минавал покрай пазача, третият извикал:
- И аз съм котка!

Пациент в лудница високо заявява:
- Аз съм Наполеон.
- Откъде знаеш? - пита го друг пациент.
- Бог ми каза. От друга стая се разнася вик:
- Не съм му казвал!

Луд учен изучавал поведението на жабите. Поставил жаба върху равна повърхност, извикал „скачай" и жабата скочила. Ученият записал в бележника си: „Жабите могат да скачат".
После отрязъл еди? от краката й и извикал „скачай". Жабата скочила и ученият записал: „Жабите могат да скачат на три крака".
После отрязъл втори крак и извикал „скачай". Жабата скочила и ученият записал: „Жабите могат да скачат на два крака".
После отрязъл трети крак и извикал „скачай". Жабата с усилие скочила и ученият записал: „Жабите могат да скачат на един крак".
После отрязъл последния крак и извикал „скачай". Жабата не помръднала. Ученият повторил командата. Жабата не реагирала. Той заключил в бележника си: „Когато останат без крака, жабите оглушават".

Мъж бил убеден, че е кокошка. Всеки ден високо кудкудякал и ълвял земята. Един съсед попитал жена му:
- Защо не го заведете на лекар да го излекуват? Тя отговорила:
- Защото яйцата ми трябват.

Статистиката показва, че всеки четвърти американец страда от якакво психическо заболяване. Помислете за тримата си най-добри приятели. Ако те са нормални, значи вие сте луд. (Рита Мейраун)

Пациент прекарал дванайсет години в лудница, но лекарите се надявали, че започва да реагира на лечението. Един ден решили да го подложат на изпитание, като го заведат на кино. Когато влезли, върху седалките имало табела с надпис „Мокра боя". Докторите не обърнали внимание на предупреждението, но се зарадвали, когато пациентът поставил вестник на стола си, преди да седне. Според тях поведението му доказвало, че най-после се е завърнал в действителността, затова го попитали защо е поставил вестник на стола си.
Той отговорил:
- За да съм на по-високо и да виждам по-добре.

Лекар бил на визитация в лудница и влязъл в поредната стая. Един пациент седял на пода и режел въображаема дъска, докато друг висял от тавана.
- Какво правиш? - попитал докторът първия пациент.
- Не виждате ли? Режа тая дъска.
- А какво прави той? - посочил другия пациент психиатърът.
- А, той ми е приятел. Малко е луд и се мисли за електрическа крушка.
Лекарят виждал, че лицето на оня, който висял от тавана, започва да почервенява.
- Щом ти е приятел, трябва да го свалиш на пода, преди да е пострадал.
- Какво, и да режа дъската на тъмно?!

Журналист взима интервю от директора на лудницата :
- Как разбирате, дали човека е здрав, за да го изпишете?
- Ами има стандартен тест . Пълним една вана с вода и слагаме чаена лъжичка и черпак до нея . След това караме човека да излее водата от ваната.
Журналиста се усмихва и казва :
- И нормалният човек взима черпака, нали?
- Не - отговаря директора - нормалният човек изважда тапата.

1 2 3 4 5