Вицове - Черен хумор - Канибали

Двама човекоядци седят край огъня. Единият се обръща към другия:
- Никога не съм срещал човек, който да не ми харесва.

Французин, англичанин и нюйоркчанин попаднали в плен при овекоядци. Вождът им казал:
- Ще бъдете убити, сготвени и изядени, а после от кожите ви ще
аправим кану. Ще ви позволя да изберете как да умрете.
Французинът поискал сабя, извикал „Vive la France" и се намушкал.
Англичанинът поискал пистолет, извикал „Бог да пази кралицата!" и си пръснал мозъка.
Нюйоркчанинът поискал вилица и започнал да се боде по тялото, докато през стотиците дупчици потекла кръв.
- Какво правиш? - попитал го вождът.
Нюйоркчанинът изсумтял:
- Ще имате да взимате с тъпото си кану!

Чували ли сте за канибалския ресторант, където вечерята струва майка ви и баща ви?

Двама човекоядци вечерят. Единият казва:
- Не мога да понасям сестра си. Другият отвръща:
- Тогава изяж само нудълсите.

Човекоядецът е човек, който отива на ресторант и си поръчва келнера. (Джак Бени)

Трима мъже се изгубили в джунглата и ги пленили човекоядци. Вождът на човекоядците им казал, че ще ги остави живи, ако издържат изпитанието, на което ги подложи. Първо, всеки трябвало да отиде в гората и да събере десет плода от един и същи вид. Тримата тръгнали в различни посоки. Скоро първият се върнал десет ябълки. Тогава вождът му обяснил в какво се състои изпитанието.
- Трябва да напъхаш плодовете в задника си, без да сбърчиш лице. Ако направиш гримаса или издадеш звук, ще те изядем.
Мъжът напъхал първата ябълка в задника си, но на втората потръпнал и човекоядците го изяли.
Вторият се върнал с десет боровинки. Напъхал първите девет без а издаде звук, но на десетата избухнал в смях и човекоядците го изяли.
Двамата се срещнали на небето и първият попитал:
- Защо се засмя на десетата боровинка, почти беше успял?
- Знам - отвърнал вторият, - обаче видях, че третият се връща с десет ананаса!

На един канибал му се родил син. Той започнал да го люлее на терасата. Съседа отгоре го видял и викнал:
- Охоо! Ще черпиш!
- Няма. Ще си го ям сам.
1