Случайни вицове

Попитали един бял в Южна Африка:
- Кажете ми, човек който не може да различава цветовете, как се нарича?
- Ами-и, далтонист.
- Браво, а човек, който различава цветовете?
- Ами-и... расист.

Садист и мазохист седели в една килия. Един ден мазохистът започнал да си реже пръстите и да ги хвърля през прозореца. Садистът го гледал, но не казал нищо. На другия ден мазохистът си отрязал ръката до лакета и пак я хвърлил през прозореца.
Садистът пак нищо. На следващия ден мазохистът си отрязал ръката до рамото и тогава садиста не се сдържал:
- Ало, колегата! Нещо много тарикатски се измъкваш!

Попитали радио Ереван:
- Колко пъти е редно да изневери една съпруга?
- Колкото пъти не я хванат - гласял отговорът на радиото…

Майката на Иванчо му дала 50 стотинки и му казала:

- Вземи тези стотинки за закуска..

И той ги изял ..

В килията разговарят двама затворници:
- Мен ме осъдиха на двадесет години. А тебе?
- На петнадесет.
- Тогава ти легни на леглото до вратата. Нали ще излизаш преди мене.

Жрецът на индианско племе, живеещо в резерват в Америка, трябвало да познае по звездите каква ща е зимата- тежка или лека, и ако трябва, индианците да започнат да събират дърва. Но дошла вечерта, започнал ритуалът и жрецът се понапил. Взирал се в звездите, взирал се и след като нищо не разпознал си помислил:
"Ако им кажа че зимата ще е мека, може да не уцеля и да имам големи проблеми. Нека по-добре да съберат дърва."
Жрецът казал:
- Братя мои, зимата ще е тежка! Трябва да събираме дърва.
Минал месец, жрецът си помислил:
"Дали пък не прекалих? Я да проверя прогнозата в близкия щат!", и отишъл да пита каква ще е зимата.
Метеоролозите му отговорили:
- Зимата ще е много тежка!
- По какво познахте - попитал жреца?
- Ами индианците вече цял месец събират дърва като луди!

Крадец се приготвя да разбие врата. На врата пише:
"Внимание, зъл папагал!"
Крадецът с насмешка разбива вратата. Тогава папагалът се провиква:
- Рекс, дръж!

На шестия ден Бог се обърнал към архангел Гавриил и му заявил:
- Днес ще създам земя, наречена Канада. Тя ще има огромна
природна красота, Покрити със сняг планини, искрящи сини езера,
гори с лосове и реки със сьомга. И въздухът ще е свеж и чист. Ще
направя земята богата на петрол, за да осигуря благоденствие на оби
тателите й. Ще нарека тези обитатели канадци и те ще са известни
като най-добродушния народ на Земята.
- Не мислиш ли, че си прекалено щедър към тия канадци? -попитал Гавриил.
- Почакай - отвърнал Господ - Още не си видял какви съседи ще им дам!

Българин отива в Америка да работи при негов приятел.Когато се срещат,приятелят му посочва една улица в центъра на Ню йорк  и казва:

-Аз,прияталю,работя на тази улица.Всяка вечер намирам по нещо-я обица,я пръстен,я някоя банкнота и така си живея.Ти ще работиш на онази.

Същтата вечер още двамата излезли на работа и новият както се разхождал из неговата улица,видял под една улична лампа доста дебел портфейл на тротоара.Тъкмо се навел да го вдигне,па се замислил и му теглил един здрав ритник.

-Айде стига бе,още от първия ден ще работя....

По статистика девет от всеки десет мъже предпочита жени с големи гърди, а десетият предпочита останалите девет.