Вицове

Съпруга била в леглото с любовника си, когато чула, че мъжът й завърта ключа в ключалката.
- Остани тук - казала тя. - Той е прекалено пиян и изобщо няма да те забележи.
И естествено, съпругът се метнал в леглото, без да забележи любовника. След няколко минути обаче през алкохолната мъгла видял, че изпод одеялото стърчат шест крака. Той се обърнал към жена си:
- Ей, в това легло има шест крака. А трябва да са четири. Какво става?
- Глупости - заявила съпругата. - Толкова си пиян, че не можеш да броиш. Стани от леглото и пак опитай. От там ще виждаш по-добре.
Мъжът й станал от леглото и започнал да брои.
- Едно, две, три, четири. Знаеш ли, права си.

Пиян влязъл в един бар, но барманът отказал да му сервира.
- Вече достатъчно сте пили - казал той. - Няма да ви сервирам.
След пет минути пияният пак дошъл. Барманът бил неумолим.
- Няма да ви сервирам повече алкохол. Вече сте пили повече от
достатъчно.
След пет минути вратата се отворила и пияният влязъл за трети път.
- Вижте - заявил барманът, - няма да ви сервирам. Прекалено
сте пиян.
Пияният кимнал с глава.
- Сигурно - отвърнал той. - И в предишните два бара ми казаха
същото.

Мъж седял пред един бар и кротко си поркал, когато някаква монахиня започнала да му чете лекция за вредата от алкохола.
- Откъде знаете, че алкохолът е вреден? - попитал мъжът. -Опитвали ли сте?
- Не, естествено - заявила монахинята.
- Тогава позволете ми да ви почерпя едно и после, ако все още смятате, че е алкохолът вреден, обещавам повече да не слагам и капка в устата си.
- Но никой не бива да вижда, че пия - смутила се монахинята.
- Добре, ще кажа на бармана да ви сипе в чаена чаша. Мъжът влязъл вътре и поръчал бира и водка.
- Бихте ли сипали водката в чаена чаша?
- А, не - отсякъл барманът. - Пак ли оная проклета монахиня?

Късно през нощта пиян е застанал на колене под улична лампа и явно търси нещо. Доброжелателен минувач му предлага да му помогне.
- Какво сте изгубили? - пита той.
- Часовника си - отвръща пияният. - Падна, когато се препънах на паважа.
Минувачът също започва да търси, но след петнайсет минути от часовника все още няма и следа.
- Къде точно се спънахте? - пита минувачът.
- На съседната пряка.
- Тогава защо търсите часовника си тук? Пияният отвръща:
- Защото под лампата е много по-светло.

 

Мъж прекарал цял ден в един бар. В десет часа вечерта вече бил пиян като кирка, но искал още. Само че парите му свършили.
- Трябва да ударя още едно - казал на барманът той. - Можеш ли да ми го запишеш в тефтера?
- Знаеш правилото - отвърнал барманът. - Никаква вересия. Обаче днес е спокойна вечер и с удоволствие ще се позабавлявам. Какво ще кажеш да сключим сделка? Ще ти дам безплатно още три чаши, ако ми изпълниш три задачи.
- Разбира се - съгласил се пияният. - Само кажи какво да направя!
- Първо искам да отидеш при якия портиер и да го повалиш в безсъзнание, после искам да извадиш един развален зъб на Сатаната, булдога в задната стая, и накрая искам да правиш секс с градската курва, дето седи сама в края на бара.
- Няма проблем - отвърнал пияният и се надигнал. Заклатуш-кал се към портиера, изненадал го и го повалил с един удар. Барманът се смаял и посочил към задната стаичка, където бил булдогът. Пияният влязъл вътре и барманът зачакал да чуе суматоха. Вместо пияният да изхвърчи навън, гонен от Сатаната, обаче царяла пълна тишина. След малко кучето залаяло.
След пет минути пияният се появил с доволна усмивка.
- Готово - казал той, - сега къде е курвата с болния зъб?

Мъж останал шест часа в бара, преди да се прибере вкъщи при жена си пиян като кирка.
- Къде беше? - попитала го тя.
- Бях в един удивителен бар - като се олюлявал на краката си, изфъфлил той. - Казва се „Златният бар" и там всичко е златно. Вратата е от чисто злато, подът е златен, златни са даже писоарите.
- Какви ги дрънкаш? - изсумтяла жената. - Не ти вярвам.
- Ето - казал мъжът и извадил лист хартия от джоба си. - Обади се на този номер, щом не ми вярваш.
На другия ден жената се обадила на номера от листа.
- „Златният бар" ли е?
- Да - потвърдил барманът.
- Кажете ми, наистина ли вратата ви е златна?
- Естествено - отвърнал барманът.
Ами подът?
- И той.
- И писоарите ли? Последвало дълго мълчание, след което барманът извикал:
- Ей, Дюк, струва ми се, че знам кой е пикал снощи в саксофона ти!

Фермерски пикап се блъснал в полицейска патрулна кола и в резултат фермерът решил да съди полицията за нараняванията си. В съда той се изправил срещу хитрия адвокат на полицията.
- Не е ли вярно - започнал адвокатът, - че веднага след злополу-
ата сте казали на патрулния полицай Фрийман, че се чувствате
добре? А сега съдите полицията за понесени щети.
- Разбирате ли, бях натоварил любимото си муле Гърти...
Адвокатът го прекъснал:
- При цялото ми уважение, съдът не се интересува от вашето муле. Искам да знам защо веднага след катастрофата сте казали на полицая, че се чувствате добре и не сте поискали обезщетение.
Фермерът пак започнал.
- Бях натоварил любимото си муле Гърти...
Адвокатът отново не му позволил да продължи.
- Какво общо има вашето муле с факта, че сте заявили на полицая на местопроизшествието, че сте добре, а сега искате обезщетение?
Фермерът погледнал съдията за помощ.
- Разкажете историята си - позволил му съдията.
Фермерът започнал отначало.
- Бях натоварил любимото си муле Гърти в пикапа и бях изминал шест километра по пътя, когато от един разклон се появи полицейска кола и се заби отстрани в мен. Бях целият в рани и лежах замаян на пътя. Забелязах, че Гърти малко куца. Тогава полицаят
Фрийман отиде при него и го застреля между очите. После дойде при мен и ми каза: „Мулето ви не изглеждаше много добре, затова се наложи да го застрелям. А вие как се чувствате?"S

Миналата седмица била открадната пратка виагра. Полицията издирва двама закоравели престъпници.

Живеем във време, когато пицата пристига в дома ви преди полицията. (Джеф Мардър)