Вицове - Мръсни

Една вечер на мъжа му се причукало, но жената го отблъснала.
- Съжалявам, скъпи - казала тя. - Утре сутрин имам час при гинеколога и искам да съм чиста.
Той пак я побутнал. - Имаш ли час при зъболекар?

Сексът между мъж и жена може да е чудесен, стига да попаднеш между готини мъж и жена. (Уди Алън)

Какво е общото между секса и бриджа? - Не ти трябва партньор, ако имаш добра ръка.

Мъж на средна възраст научил в болницата, че му остава само едно денонощие живот. Той се прибрал вкъщи в състояние на шок и се хвърлил в прегръдките на жена си.
- Казаха ми, че ми остава само едно денонощие живот - пояснил мъжът. - Може ли за последен път да правим секс?
- Разбира се, скъпи - съгласила се жената.
След четири часа той се обърнал към нея и попитал:
- Може ли пак да правим секс? Остават ми само двайсет часа живот. Сигурно няма да имам друга възможност.
- Естествено, скъпи - съгласила се жената и те отново се любили.
След осем часа той я попитил:
- Мислиш ли, че можем още веднъж да правим секс? В края на краищата, остават ми само дванайсет часа живот.
- Добре - казала жената и те се любили.
След четири часа мъжът я побутнал.
- Току-що осъзнах, че ми остават само осем часа живот. Може
ли за последен път да се любим?
- Добре - въздъхнала тя. - При тези обстоятелства това е най-малкото, което мога да направя за теб.
След четири часа мъжът пак я събудил.
- Остават ми само четири часа живот. - Може ли още веднъж да
правим секс, като последна проява на любов?
На жената й дошло много.
- Виж - изсумтяла тя, - ти може и да не трябва да ставаш сутринта, обаче аз съм на работа!

Защо жените не мигат по време на любовната игра? - Няма време.

Един ден Бог и Адам се разхождали в рая. Бог казал на Адам, че е време да засели Земята.
- Адаме - рекъл му Той, - можеш да започнеш, като целунеш Ева.
- Какво е „целувка"? - попитал Адам.
Господ му обяснил и Адам завел Ева зад един храст, и я целунал. После се върнал с широка усмивка и казал:
- Беше страхотно. А сега?
- Сега трябва да милваш Ева - отвърнал Бог.
- Какво е „милвам"?
Господ му обяснил, Адам завел Ева зад един храст и нежно започнал да я милва.
После се върнал с широка усмивка и казал:
- Това беше още по-хубаво от целувката. А сега?
- Искам да се любиш с Ева - отвърнал Бог.
- Какво е „да се любиш"?
Господ му обяснил и Адам завел Ева зад храста. След няколко секунди се върнал и попитал Бог:
- Какво е „боли ме главата"?

Мъж пита жена си:
- Скъпа, какво ще кажеш довечера да сменим позата?
- Добре - съгласява се тя. - Ти ще гладиш, а аз ще лежа на дивана и ще гледам телевизия.

Директорката на девическо училище помолила свой приятел, който бил писател, да поговори с ученичките за секса. След дълго увещаване той се съгласил, но го било срам да каже на жена си. Затова й казал, че ще говори за ветроходството и написал съответния текст в дневника си за деня. Един ден след беседата директорката срещнала съпругата на улицата.
- Мъжът ти беше чудесен вчера. Моите момичета научиха много от него..
- Странно - отвърнала жената. - Той е опитвал само два пъти. Първия път му стана лошо, а втория си изгуби шапката.

Има ново предположение за мотива, накарал човека да ходи изправен: за да освободи ръцете си за мастурбация. (Джейн Уагнър)

Млада двойка правила секс на първата си среща и всичко свършило за секунди. Гордо от себе си, момчето заявило:
- Ако знаех, че си девствена, щях да го направя по-бавно.
Момичето отговорило:
- Ако знаех, че ще го направиш по-бавно, щях да си събуя чора
погащника.