Вицове - Черен хумор

Луд учен изучавал поведението на жабите. Поставил жаба върху равна повърхност, извикал „скачай" и жабата скочила. Ученият записал в бележника си: „Жабите могат да скачат".
После отрязъл еди? от краката й и извикал „скачай". Жабата скочила и ученият записал: „Жабите могат да скачат на три крака".
После отрязъл втори крак и извикал „скачай". Жабата скочила и ученият записал: „Жабите могат да скачат на два крака".
После отрязъл трети крак и извикал „скачай". Жабата с усилие скочила и ученият записал: „Жабите могат да скачат на един крак".
После отрязъл последния крак и извикал „скачай". Жабата не помръднала. Ученият повторил командата. Жабата не реагирала. Той заключил в бележника си: „Когато останат без крака, жабите оглушават".

Мъж бил убеден, че е кокошка. Всеки ден високо кудкудякал и ълвял земята. Един съсед попитал жена му:
- Защо не го заведете на лекар да го излекуват? Тя отговорила:
- Защото яйцата ми трябват.

Статистиката показва, че всеки четвърти американец страда от якакво психическо заболяване. Помислете за тримата си най-добри приятели. Ако те са нормални, значи вие сте луд. (Рита Мейраун)

Пациент прекарал дванайсет години в лудница, но лекарите се надявали, че започва да реагира на лечението. Един ден решили да го подложат на изпитание, като го заведат на кино. Когато влезли, върху седалките имало табела с надпис „Мокра боя". Докторите не обърнали внимание на предупреждението, но се зарадвали, когато пациентът поставил вестник на стола си, преди да седне. Според тях поведението му доказвало, че най-после се е завърнал в действителността, затова го попитали защо е поставил вестник на стола си.
Той отговорил:
- За да съм на по-високо и да виждам по-добре.

Лекар бил на визитация в лудница и влязъл в поредната стая. Един пациент седял на пода и режел въображаема дъска, докато друг висял от тавана.
- Какво правиш? - попитал докторът първия пациент.
- Не виждате ли? Режа тая дъска.
- А какво прави той? - посочил другия пациент психиатърът.
- А, той ми е приятел. Малко е луд и се мисли за електрическа крушка.
Лекарят виждал, че лицето на оня, който висял от тавана, започва да почервенява.
- Щом ти е приятел, трябва да го свалиш на пода, преди да е пострадал.
- Какво, и да режа дъската на тъмно?!

Двама човекоядци седят край огъня. Единият се обръща към другия:
- Никога не съм срещал човек, който да не ми харесва.

Французин, англичанин и нюйоркчанин попаднали в плен при овекоядци. Вождът им казал:
- Ще бъдете убити, сготвени и изядени, а после от кожите ви ще
аправим кану. Ще ви позволя да изберете как да умрете.
Французинът поискал сабя, извикал „Vive la France" и се намушкал.
Англичанинът поискал пистолет, извикал „Бог да пази кралицата!" и си пръснал мозъка.
Нюйоркчанинът поискал вилица и започнал да се боде по тялото, докато през стотиците дупчици потекла кръв.
- Какво правиш? - попитал го вождът.
Нюйоркчанинът изсумтял:
- Ще имате да взимате с тъпото си кану!

Чували ли сте за канибалския ресторант, където вечерята струва майка ви и баща ви?

Двама човекоядци вечерят. Единият казва:
- Не мога да понасям сестра си. Другият отвръща:
- Тогава изяж само нудълсите.

Човекоядецът е човек, който отива на ресторант и си поръчва келнера. (Джак Бени)

Трима мъже се изгубили в джунглата и ги пленили човекоядци. Вождът на човекоядците им казал, че ще ги остави живи, ако издържат изпитанието, на което ги подложи. Първо, всеки трябвало да отиде в гората и да събере десет плода от един и същи вид. Тримата тръгнали в различни посоки. Скоро първият се върнал десет ябълки. Тогава вождът му обяснил в какво се състои изпитанието.
- Трябва да напъхаш плодовете в задника си, без да сбърчиш лице. Ако направиш гримаса или издадеш звук, ще те изядем.
Мъжът напъхал първата ябълка в задника си, но на втората потръпнал и човекоядците го изяли.
Вторият се върнал с десет боровинки. Напъхал първите девет без а издаде звук, но на десетата избухнал в смях и човекоядците го изяли.
Двамата се срещнали на небето и първият попитал:
- Защо се засмя на десетата боровинка, почти беше успял?
- Знам - отвърнал вторият, - обаче видях, че третият се връща с десет ананаса!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14