Вицове - Семейни

Пътен полицай спира шофьор.
- Извинете, господине - казва полицаят. - Знаете ли, че жена ви падна от колата преди четири километра?
- Слава Богу - отвръща мъжът. - Мислех, че съм оглушал.

Момчето:
- Татко, вярно ли е, че в някои части на Африка мъжът не познава жената, преди да се ожени?
Бащата:
- Това се случва във всяка страна, сине.

Съпругът:
- Облечи си палтото, скъпа, отивам до бара. Съпругата:
- Да пийнем нещо ли ще ме заведеш? Съпругът:
- Не бъди глупава, жено. Просто ще изключа отоплението!

Трима мъже седели в бар. Двама се хвалели, че командват жените си. Третият подозрително мълчал. Накрая се обърнали към него го попитали:
- Ами ти?
- Ами, снощи жена ми долази до мен на четири крака.
- Наистина ли? - изненадали се те. - И какво искаше?
- Каза: „Излез изпод леглото и се бори като мъж!"

Момчето:
- Татко, колко струва да се ожениш? Бащата:
- Не знам, сине. Още изплащам.

Съпруг предлага на жена си:
- Скъпа, хайде довечера да излезем да се позабавляваме.
- Добре - съгласява се тя, - обаче ако се прибереш преди мен, остави лампата в коридора включена.

Сърдита съпруга чака мъжа си на вратата. Той вони на алкохол и има следи от червило по яката.
- Предполагам, че имаш сериозно основание да ми се домъкнеш тук в осем часа сутринта! - изръмжава тя.
- Имам - отвръща мъжът. - Закуската.

Жена крещи на мъжа си:
- Ще съжаляваш. Ще те напусна! Той пита:
- Кое от двете?

Когато бракът им навлязъл в опасен период, млади съпрузи отишли при брачен консултант. Той изслушал оплакванията на жената, главното от които било това, че мъжът й я пренебрегва.
- Женени сме едва от две години, а той никога не проявява интерес към мен. Никога не проявява нежност. Сякаш вече съм му омръзнала.
Съпругът просто свил рамене и консултантът решил да вземе драстични мерки. Той отишъл при жената и страстно я целунал. Когато тя смаяно се отпуснала назад, психологът се обърнал към мъжа и казал:
- Жена ви има нужда от това най-малко два пъти седмично. Съпругът отвърнал:
- Ами, мога да я водя тук във вторник и четвъртък.

Откраднаха ми кредитната карта, обаче не съобщих, защото крадецът харчеше по-малко от жена ми. (Хени Янгмен)

Водя жена си навсякъде, обаче тя все намира обратния път. (Хени Янгмен)