Вицове - Семейни

Точно преди сватбата си един наивен младеж попитал майка си:
- Защо сватбените рокли винаги са бели?
- Защото белият цвят е символ на чистота - пояснила тя.
Отговорът го задоволил, но решил, че е по-добре да попита и баща си.
- Татко, защо сватбените рокли винаги са бели? Баща му отговорил:
- Защото кухненските уреди винаги се произвеждат в бяло.

По време на репетицията за сватбата младоженецът отвел свещеника настрани и му казал:
- Ще ви дам сто долара, ако промените брачната клетва. Искам да пропуснете онзи момент, в който обещавам да съм й верен завинаги. - Свещеникът взел парите.
По време на самата церемония обаче отчето попитал младоженеца:
- Обещаваш ли да изпълняваш всяко нейно желание, всяка сутрин да й поднасяш закуска в леглото и никога да не поглеждаш друга жена?
Младоженецът се ужасил.
- Нали имахме уговорка? - изсъскал той.
- Да - прошепнал свещеникът и му пъхнал стоте долара в дланта. - Но булката ми направи по-изгодно предложение.

Жена закъснявала за сватба и тичала по стъпалата пред черквата. На входа поискали да покаже поканата си.
- Нямам - отвърнала тя.
- На младоженеца ли сте приятелка? - попитали я.
- Категорично не! - озъбила се жената. - Майка съм на булката!

По време на неделната служба свещеникът познал застаналия в дъното на черквата младеж, когото бил венчал преди няколко месеца. После младежът останал да си поговорят.
- Кажете ми, преподобни, смятате ли, че човек трябва да се облагодетелства от чуждите грешки?
- Категорично не - заявил свещеникът.
- В такъв случай си искам петдесетте долара, които ви платих за сватбата.

В първата си брачна нощ двама младоженци бавно се съблекли и нервно седнали в срещуположните краища на леглото. Той се ужасявал, че тя ще научи за отвратително вонящите му крака, докато тя се бояла, че той ще узнае за лошия й дъх.
След известно време булката най-после събрала смелост да се доближи до младоженеца и се навела към него. Но преди да успее да каже нещо, той я изпреварил.
- Трябва да ти призная нещо.
-И аз.
- Не е нужно да ми казваш - отвърнал младоженецът. - Знам. Изяла си ми чорапите.

Младоженци нямали пари и се наложило да прекарат първата си брачна нощ в дома на родителите на булката. На другата сутрин не се появили на закуска и по обяд майката на младоженката попитала:
- Някой виждал ли е Тони и Мариън?
Осемгодишното братче на булката отговорило:
- Аз видях Тони снощи към десет и половина. Надникна в стая
та ми и каза, че искал да го вкара, затова му трябвал вазелин. Тъй като не знаех къде е, аз му дадох лепилото си за самолетни модели.

Младоженка излязла от душа, увита в халат. Младоженецът казал:
- Вече няма нужда да се срамуваш - нали сме женени. - Тя си съблякла халата и му показала голото си тяло.
- Леле - ахнал съпругът. - Нека те снимам.
- Защо? - свенливо попитала булката.
- За да мога вечно да нося красотата ти до сърцето си.
Той я снимал и после също влязъл под душа. След няколко минути излязъл, увит в халат.
- Защо носиш халат, скъпи? - попитала жена му. - Вече няма нужда да се срамуваш - нали сме женени. - Той си съблякъл халата и й показал голото си тяло.
- Нека и аз ти направя снимка - казала тя.
- Защо? - ухилил се мъжът.
- За да мога да я увелича.

Младоженци се прибрали вкъщи от меден месец и почти не си говорели. Кумът попитал младоженеца какъв е проблемът. Младоженецът му обяснил:
- След като първата нощ се любихме, аз отидох до тоалетната и
без да се замисля, оставих петдесетдоларова банкнота на възглавницата.
- Не се тревожи - успокоил го кумът. - Тя ще го преживее. Не може да си мисли, че си се пазил за нея.
- Възможно е - отвърнал младоженецът. Обаче не знам дали аз
ще го преживея. Тя ми даде двайсет долара ресто!

Младоженци прекарали медения си месец в планинска хижа. След като се нанесли в събота, никой не ги видял цели пет дни. Възрастното семейство, което държало курорта, започнало да се безпокои и мъжът отишъл да почука на вратата им.
Отворил му младоженецът със зачервени очи.
- Добре ли сте двамата? - попитал старецът. - Никой не ви е виждал от събота.
- Да, добре сме. Живеем от плодовете на любовта.
- И аз така си помислих. Имате ли нещо против да не изхвърляте обелките през прозореца, защото патиците ми се давят с тях!

Осемдесет и осем годишен мъж се жени за седемнайсетгодишно момиче. На връщане от медения месец той казва на свой приятел:
- Любихме се почти всяка нощ.
- Как успя на осемдесет и осем години? - пита приятелят му.
- Ами, почти се любихме в понеделник, почти се любихме във вторник...