Вицове - Семейни

Пияница се клатушкал по пътя, когато видял жена да разхожда дете.
- Госпожо - казал пияницата, - това е най-грозното дете, което
съм виждал някога. Господи, колко е грозно това дете!
Пияницата отминал и жената избухнала в сълзи. Един пощальон отишъл да види какво има.
- Какъв е проблемът, госпожо?
- Току-що ужасно ме обидиха - изхлипала жената.
- Успокойте се - казал пощальонът, бръкнал в джоба си и извадил хартиена кърпичка. - Избършете си сълзите. А ето и банан за шимпанзето.

Момиченце направило чай на майка си.
- Не знаех, че можеш да правиш чай - казала майката и отпила.
- Да, кипнах вода, пуснах в нея чаените листа, които харесваш, и после я прецедих в чашата. Обаче не успях да намеря цедката и затова използвах мухобойката.
- Какво! - задавила се майката.
- О, не се тревожи, не използвах новата мухобойка, а старата.

Шеф на голяма мултинационална компания спешно трябвало да разговаря с един от мениджърите си през уикенда, затова му се обадил вкъщи.
Отговорило момченце, което шепнело.
- Здравей - казал шефът. - Татко ти вкъщи ли си е? -Да.
- Може ли да говоря с него? -Не.
Шефът не бил свикнал да чува думичката „не".
- Хм, ами майка ти там ли е?
- Да - прошепнало детето.
- Може ли да говоря с нея? -Не.
Тъй като знаел, че едва ли са оставили толкова малко момченце само у дома, шефът отново опитал:
- Има ли някой друг у вас?
- Да - отвърнало детето. - Един полицай. Шефът се сепнал.
- Хм, може ли да говоря с него?
- Не, той е зает - прошепнало момченцето.
- С какво е зает? - попитал шефът, който започнал да се чуди какво става в къщата.
- Приказва с татко, мама и пожарникарите.
В този момент от отсрещния край се разнесъл шум на хеликоптер.
- Какъв е този шум? - попитал шефът.
- Хеликоптер - прошепнал малкият.
- Какво всъщност става там?
- Спасителите току-що приземиха хеликоптера - пояснило момчето.
- Какво правят там?
- Търсят ме.

Имам две прекрасни деца - а две от пет не е чак толкова зле. (Хени Янгмен)

Момченце си играело на улицата, когато неволно глътнало монета и тя заседнала в гърлото му. Майка му започнала да вика за помощ. За щастие един минувач се намесил. Той силно ударил момченцето по гърба и то изкашляло монетата.
- Много ви благодаря, докторе - казала майката.
- Не съм доктор - възразил минувачът. - Работя в данъчната служба.

Млада двойка паркира колата на „Уличката на влюбените".
- Каква чудна вечер! - романтично въздъхва тя. - Толкова е тихо
и спокойно. Само чуй щурците.
Гаджето й отвръща:
- Това не са щурци, а ципове.

Момче обещава на гаджето си:
- Ще си прекараме страхотно в събота. Купих три билета за големия мач.
- Защо са ни три? - пита тя.
- Един за баща ти, един за майка ти и един за сестричката ти...

Излязох да се поразтъпча. Приятелката ми ме попита колко ще остана навън. Отговорих й: „През цялото време". (Стивън Райт)

- Да, точно „този" черен рицар с черния кон. Взех златния пръстен от златния змей. Сега искам ръката на дъщеря ти, принцеса Романа.
- Преди да се ожениш за дъщеря ми - извикал кралят, - трябва да вземеш изумрудения пръстен от зеления змей.
- Ще го взема - заявил рицарят и се отправил да търси зеления змей.
Зеленият змей бил в леговището си.
- Кой е там? - извикал той при тропота на приближаващите се
копита.
- Черният рицар с черния кон. Дойдох да взема изумрудения пръстен, за да се оженя за кралската дъщеря, принцеса Романа. - „Онзи" черен рицар с черния кон ли?
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
Зеленият змей му дал изумрудения пръстен и той се върнал обратно в замъка.
- Кой е там? - попитал пазачът.
- Черният рицар с черния кон. Искам да се срещна с краля.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли?
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
- Добре, влез.
Рицарят влязъл в тронната зала.
- Кой е там? - извикал кралят. - Черният рицар с черния кон. - „Онзи" черен рицар с черния кон ли? - удивил се кралят. - Да, точно „този" черен рицар с черния кон. Взех изумрудения пръстен от зеления змей. Сега искам ръката на дъщеря ти, принцеса Романа.
- Преди да се ожениш за дъщеря ми - извикал кралят, - трябва да вземеш рубинения пръстен от червения змей.
- Ще го взема - заявил рицарят и се отправил да търси червения змей. Змеят бил в леговището си.
- Кой е там? - извикал той при тропота на приближаващите се
копита.
- Черният рицар с черния кон. Дойдох да взема рубинения пръстен, за да се оженя за кралската дъщеря, принцеса Романа.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли?
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
Червеният змей му дал рубинения пръстен и той се върнал обратно в замъка.
- Кой е там? - попитал пазачът.
- Черният рицар с черния кон. Искам да се срещна с краля.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли?
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
- Добре, влез.
Рицарят влязъл в тронната зала.
- Кой е там? - извикал кралят.
- Черният рицар с черния кон.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли? - удивил се кралят.
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон. Взех рубинения пръстен от червения змей. Сега искам ръката на дъщеря ти, принцеса Романа.
- Добре - отвърнал кралят. - Ти взе и трите пръстена. Можеш да поискаш ръката на дъщеря ми, принцеса Романа.
Придружили рицаря до покоите на принцесата.
- Кой е там? - попитала тя.
- Черният рицар с черния кон.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли? - удивила се принцесата.
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон. Баща ти, кралят, ми даде разрешение да поискам ръката ти. Ще се омъжиш ли за мен, прекрасна принцесо?
-Как пък не!

Имало едно време един прочут черен рицар с черен кон, който мечтаел за ръката на принцесата. Той отишъл в замъка, в който живеела принцесата, за да я поиска от краля, нейния баща.
- Кой е там? - попитал пазачът.
- Черният рицар с черния кон - отвърнал рицарят. - Искам да се срещна с краля.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли? - ахнал пазачът.
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
- Добре, можеш да влезеш. Рицарят влязъл в тронната зала.
- Кой е там? - извикал кралят.
- Черният рицар с черния кон. Дойдох да поискам ръката на твоята дъщеря, принцеса Романа.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли? - удивил се кралят.
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
- Преди да се ожениш за дъщеря ми - отвърнал кралят, - трябва да вземеш един златен пръстен от златния змей.
- Ще го взема - заявил рицарят и отишъл да търси златния змей.
Златният змей бил в леговището си.
- Кой е там? - извикал той при тропота на приближаващите се копита.
- Черният рицар с черния кон. Дойдох да взема златния пръстен, за да се оженя за кралската дъщеря, принцеса Романа.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли? - попитал златният змей.
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
Златният змей му дал златния пръстен и той се върнал обратно в замъка.
- Кой е там?
- Черният рицар с черния кон. Искам да се срещна с краля:
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли?
- Да, точно „този" черен рицар с черния кон.
- Добре, можеш да влезеш. Рицарят влязъл в тронната зала.
- Кой е там? - извикал кралят.
- Черният рицар с черния кон.
- „Онзи" черен рицар с черния кон ли? - удивил се кралят.

Онзи ден ми се обажда едно момиче и казва: „Отбий се, вкъщи няма никой". Отбих се. Наистина нямаше никой. (Родни Дейнджърфийлд)