Вицове - Семейни

Семейство вечеря в ресторант, когато към масата им се приближава красиво момиче и нежно целува съпруга.
- Коя беше тази? - пита жената.
- Любовницата ми - отговаря съпругът.
- Любовницата ти ли?! Искам развод.
- Сигурна ли си, скъпа? Наистина ли искаш да се откажеш от голямата къща, басейна, мерцедеса, бижутата, кожените палта и вилата в Мексико?
През следващия половин час на масата цари ледена атмосфера. После жената сръгва мъжа си и пита:
- Онзи там не е ли Ричард? С коя е?
- С любовницата си - отговаря съпругът.
- Ха - възкликва тя и лапва лъжичка десерт. - Нашата е много по-готина.

Един мъж имал среща. Късно вечерта паркирал колата си на тиха уличка и се прехвърлил на задната седалка. Партньорката му изгаряла от желание за секс и го помолила да го направи четири пъти. След два часа той се уморил, но жената искала още.
- Извинявай, но трябва да пусна една вода - казал мъжът.
Слязъл от колата и видял един човек да сменя гума по-нататък
на улицата. Мъжът отишъл при него и казал:
- Виж, в колата ми има една жена и аз го направих с нея четири
пъти, обаче тя иска още. Струва ми се, че повече няма да издържа.
Ако сменя гумата на твоята кола, ти ще ме заместиш ли?
Другият заел мястото му на задната седалка и тъкмо се захващал на работа, когато по прозореца почукал един полицай и ги осветил с фенерче.
- Какво правите? - попитал той.
- Любя се с жена си - колебливо отговорил мъжът.
- Това е обществено място. Не можете ли да го правите вкъщи?
- Щом питате, ще ви призная: докато не я осветихте, нямах представа, че това е жена ми!

Съпруг се прибира вкъщи.
- Знаеш ли какво казват? - пита жена си той. - Нашият портиер
бил спал с всички жени от блока, освен с една!
Жена му отвърнала:
- Това трябва да е онова момиче от трийсет и шести апартамент —
никой не си пада по него.

Жената и любовницата на един мъж не се познавали. Той искал да разбере дали двете жени са му верни, затова ги пратил на една и съща екскурзия с кораб с намерението да ги подложи на изпитание. Когато жена му се върнала, съпругът й задал няколко общи въпроса за другите пътници и насочил разговора към любовницата си.
- Тя е истинска курва - съобщила жена му. - Спа почти с всич
ки мъже на кораба.
Той се оклюмал и по-късно попитал невярната си любовница как се е държалажена му по време на пътуването.
- Тя е истинска дама - отвърнала любовницата. Съпругът грейнал.
- Наистина ли?
- Да, пътуваше с мъжа си и нито за миг не се отдели от него.

Двама непознати, Том и Фил, играят голф, но две жени пред тях играят бавно. На осмата дупка на Том му писва и се запътва към жените, за да попита дали ще ги пуснат с партньора му. По средата на пътя обаче внезапно се върнал обратно.
- Извинявай - пояснил на Фил той. - Когато се приближих, видях, че това са жена ми и любовницата ми. Би ли отишъл ти да поговориш с тях?
Фил се насочил към двете жени. Но и той се върнал по средата на пътя.
- Какво става? - попитал Том.
- Светът е малък!

Двама бизнесмени на средна възраст, Марк и Майлс, отиват във фитнес центъра. Когато се събличат, Марк с удивление вижда, че Майлс носи корсет под ризата си.
- Откога носиш корсет? - пита Марк.
- Откакто жена ми го намери в жабката на колата.

Това признание го натъжило, но той поискал да научи кога.
- Първия път ти беше на трийсет и една - отговорила жената. - Спомняш ли си, искаше да започнеш бизнес, но никоя банка не ти даваше заем? После президентът на банката лично дойде вкъщи и подписа документите. Е...
Съпругът се трогнал.
- Искаш да кажеш, че си спала с президента на банката, за да мога да започна бизнеса си? Никой не е правил за мен нещо по-хубаво. Кога беше вторият път?
- Спомняш ли си, когато ти беше на четирийсет и осем и получи инфаркт? Никой лекар не искаше да те оперира, но накрая доктор Форест се съгласи и ти оздравя. Е...
Съпругът искрено се развълнувал.
- Значи си спала с доктор Форест, за да ме спасиш? Ти си чудесна жена! А кога беше третият път?
- Спомняш ли си, когато преди няколко години искаше да станеш президент на голф клуба? Но не ти достигаха петдесет и два гласа.

Семейство празнувало петдесетата годишнина от сватбата си. Съпругът попитал жена си:
- Някога изневерявала ли си ми, скъпа?
- Странен въпрос след всички тези години - изненадала се тя. -Но, ако трябва да знаеш, да, изневерявала съм ти. Три пъти.

Женен мъж отива в командировка на Бермудите. Толкова се влюбва в мястото, че телеграфира на приятеля: „Вземи следващия самолет. Доведи жена ми и своята любовница".
Приятелят му отговаря: „С жена ти пристигаме утре в 16: 30. Откога знаеш за нас?"