Вицове - Семейни

Семейство празнува златната си сватба, но съпругът се е умислил.
- Гложди ме нещо за децата - казва той. - Прави ми впечатление, че Бен не прилича на другите ни седем деца. Знам, че е ужасно да ти задавам този въпрос, но да не би да има друг баща?
Съпругата свежда очи.
- Вярно е - признава тя.
Сърцето на съпруга се свива. Той сдържа сълзите си и заявява:
- Трябва да ми кажеш кой е бащата на Бен.
Тя тъжно го поглежда и отвръща:
-Ти.

Как се казва жена, която знае къде е съпругът й всяка нощ? -Вдовица.

Една вечер съпруга пратила мъжа си за цигари. Магазинът обаче бил затворен и той отишъл до съседния бар, където имало автомат. След като взел цигари, съпругът решил да удари едно, преди да си тръгне. Седнал на бара и забелязал една поразителна брюнетка. Изглеждала невероятно и той я заговорил. Почерпил я една чаша - после втора и трета - и когато барът затворил, тя го поканила в апартамента си.
Хвърлили се направо в леглото. Сексът бил фантастичен. Накрая мъжът си погледнал часовника и видял, че е един часът през нощта.
- Боже Господи! - възкликнал той и скочил от леглото. - Не
знаех, че е толкова късно. Жена ми ще ме убие. Имаш ли талк?Момичето се озадачило, но му подало флакон талк и той си натъркал ръцете него. После бързо си тръгнал, без да каже нито дума повече.
Когато се прибрал, жена му го чакала.
- Къде беше? - гневно попитала тя. - Знаеш ли колко е часът?! Пратих те за пакет цигари, а теб те няма цели четири часа!
- Виж, много извинявай - отвърнал съпругът. - Отидох в магазина за цигари, обаче беше затворено. Затова отидох до автомата в бара, но докато бях там, срещнах едно страхотно маце и свършихме в леглото.
- Дай да ти видя ръцете! - казала жена му и той си показал дланите, покрити с талк. - Долен лъжец! - извикала тя. - Пак си ходил на боулинг!

Французин и съпругата му обикаляли Източна Европа с престарялата леля на жената. Старицата била ужасно досадна и мърморела за всичко: храната, хотелите, времето, хората. Накрая прекалила и обидила царицата на една малка държава. В резултат и тримата били осъдени на телесно наказание във формата на петдесет удара с камшик. Тъй като страната не искала да я смятат за враждебна към чужденци, царицата се съгласила да изпълнят на всеки по едно желание, преди да изпълнят наказанието му. Съпругата казала:
- Искам да ми завържете възглавница на задника. - Завързали
й възглавница и й нанесли петдесет удара.
Дошъл ред на лелята. Видяла мъките на племенницата си, тя казала:
- Искам две възглавници - едната на задника и втората на гър
ба. - Завързали й възглавниците и й нанесли петдесет удара.
Накрая бил ред на мъжа.
- Аз имам две желания, ако може - казал той.
- Може - отговорил началникът на полицията. - Нейно царско величество ми разреши да ви изпълня две желания. Какви са те?
- Първо, искам да ми ударите сто камшика, вместо петдесет.
- Сигурни ли сте? Това е извънредно необикновено желание.
- Сигурен съм. Категорично искам сто камшика.
- А какво е второто ви желание?
- Да завържете лелята на жена ми на гърба ми.

- Жена ми е лъжкиня - споделя с най-добрия си приятел един съпруг.
- Откъде знаеш?
- Снощи не се прибра вкъщи и когато я питах къде е била, каза, че е пренощувала при сестра си Ема.
- И?
- Значи е лъжкиня. Аз прекарах нощта със сестра й Ема!

Една вечер осемнайсетгодишно момче развълнувано се прибрало вкъщи и съобщило:
- Ние с Джейни ще се женим.
Баща му овесил нос. Той отвел сина си настрани и му казал:
- Съжалявам, сине, не може да се ожениш за Джейни. Когато се ожених за майка ти, много хойках. Разбираш ли, Джейни ти е половин сестра.
Момчето било смазано и му трябвали шест месеца, за да започне пак да излиза с момичета. След година обаче се прибрало вкъщи с нова изненада.
- С Кристи ще се женим.
Баща му пак овесил нос. Той отвел момчето настрани и му обяснил:
- Съжалявам, сине, не може да се ожениш за Кристи. И тя ти е половин сестра.
Момчето избягало в стаята си, обляно в сълзи. По-късно майка му отишла да го утеши.
- Татко е вършил много лоши неща - изхлипало момчето. - Все ми казва, че не мога да се оженя за момичето, което обичам.
- А, не му обръщай внимание - отвърнала тя. - Той не ти е истински баща.

Съпруг се прибира вкъщи и открива свидетелства, че жена му му е изневерила.
- С приятеля ми Том ли беше? - пита той.
- Не, не съм била с него.
- С приятеля ми Пит ли беше?
- Не, не съм била с него.
- С приятеля ми Лари ли беше?
- Не, не съм била с него - изкрещяла тя. - Ти да не си въобразяваш, че нямам свои приятели?

Колин водел бурен живот. Когато не се скъсвал от работа, ходел на боулинг или тенис. Един уикенд жена му решила, че му трябва почивка, затова го завела на стриптийз. Той възразил, че не си падал по такива неща, но съпругата му настояла, че ще му се отрази добре.
Когато стигнали, портиерът на клуба казал:
- Здравей, Колин. Как си днес? Жената се изненадала.
- Просто играя боулинг с него -пояснил Колин. Седнали в клуба и дошла сервитьорка.
- Радвам се да те видя, Колин - поздравила го тя. - Уиски с лед,
както обикновено, нали?
Съпругата се облещила.
- Сигурно често идваш тук!
- Не, не. Тя членува в моя тенис клуб.
След няколко минути към масата се приближила стриптийзьор-ка и прегърнала Колин.
- Любимият танц на маса, нали, Колин?
При тези думи жената изхвърчала от клуба. Колин я последвал и видял, че се качва на такси. Хвърлил се след нея в купето и тя започнала до му крещи. След няколко метра таксиметровият шофьор се обърнал и отбелязал:
- Днес май си случил на кофти мадама, Колин!

Съпруга зашлевила мъжа си по бузата, след като намерила в джоба на сакото му лист хартия, на който било написано името Мерилу.
- Това е името на коня, на който заложих вчера! - възразил той.
На другия ден жената пак му ударила шамар.
- Това пък за какво беше? - попитал мъжът.
- Снощи се обади конят ти.

Малкият Томи се прибира от училище по-рано и заварва баща си в леглото със слугинята. Майка му се връща след половин час и Томи се втурва при нея, за да й каже:
- Мамо, когато се прибрах от училище, видях татко в леглото
със слугинята. Те правеха...
Майка му го прекъсва:
- Почакай до довечера, Томи, и когато слугинята сервира, аз ще ти намигна. Тогава ще разкажеш какво си видял.
Вечерта слугинята сервирала, както обикновено. Тъкмо поднасяла зеленчуците, когато майката намигнала на Томи. Момчето схванало намека.
- Мамо, когато се прибрах от училище, видях татко в леглото със слугинята. Те правеха също като вас двамата с чичо Денис миналото лято на вилата.