Вицове - Национални

Шотландец изгубил жена си и отишъл в местния вестник, за да отпечата некролога й.
- Какво искате да пише в него? - попитал служителят.
- Мойра умря - отвърнал шотландецът.
- Можете да прибавите още няколко думи на същата цена.
- Хм... - замислил се шотландецът. - Добре тогава: „И продавам
стар форд"...

Момченце паднало в глазгоуската река Клайд, но го спасил един минувач. Когато дрехите на героя поизсъхнали, бащата на момченцето се приближил до него.
- Вие ли спасихте сина ми? -Да.
- Къде му е шапката?

Шотландец се качил на лондонски автобус, оставил куфара си под стълбичките и казал:
- До Тауър, моля.
- Шейсет пенса и още десет пенса за куфара - отговорил шофьорът.
- Какво! - възкликнал шотландецът. - Няма да платя за багажа.
- Щом няма да платите, ще го изхвърля от автобуса - казал шофьорът.
Шотландецът пак отказал да плати, затова шофьорът вдигнал куфара и го изхвърлил в Темза. Шотландецът се разгневил.
- Не стига, че се опитваш да ме ограбиш, английски мошенико
- извикал той, - но и се опитваш да удавиш сина ми!

Как се казват четири овце, завързани за стълб в Уелс? - Развлекателен център.

Как се казва уелсец с овца под всяка мишница? - Сводник.

Как разбират безопасния секс в Уелс? - Да не го правят с овце, които ритат.

Как уелсец намира овца във висока трева? - Извънредно задоволяваща.

Как се казва уелсец с много приятелки? - Овчар.

В деня след сватбата си Дай Евънс се прибира вкъщи.
- Какво се е случило? - пита го майка му.
- Заради Гуинет - отвръща той. - Оказа се девствена. Затова я напуснах.
- Правилно - одобрила майката. - Щом не я бива за другите момчета в селото, не я бива и за теб.

Младеж отишъл да живее в уелско село и се заприказвал с местен старец. След известно време старецът дал отдушник на яда си.
- Виждаш ли ония къщи ей там? Аз съм ги строил, обаче викат
ли ми Джоунс Зидаря? Не ми викат! Виждаш ли ония релси ей
там? Аз съм ги слагал, обаче викат ли ми Джоунс Инженера? Не ми
викат! А виждаш ли ония два моста над реката? Аз съм ги строил,
обаче викат ли ми Джоунс Строителя? Не ми викат! Преди години
опънах една овца...

Руски шпионин бил пратен да търси свръзката си в уелско селце. Паролата била „Гъските кацат". Той почукал на вратата на някаква къща и когато една жена му отворила, заявил:
- Гъските кацат.
- А, сбъркал си къщата, уважаеми - отвърнала тя. - Трябва ти номер девет, през две къщи от тук. Там живее Джоунс Шпионина.