Вицове - Професионални неволи

Адвокатът на обвиняемия казва на своя клиент:
- Имам една добра и една лоша новина. Лошата е, че се получи резултат от кръвната ти проба и твоята ДНК съвпада с пробата от роклята на жертвата.
- О, не! - ахва клиентът. - Свършено е с мен. А каква е добрата новина?
- Холестеролът ти е спаднал на сто и четирийсет.

Един охлюв бил обран от два плужека. По-късно детективъ г му казал да опише нападателите.
- Божичко - отвърнал охлювът, - не съм сигурен. Всичко стана толкова бързо.

Докторът:
- Боя се, че умирате. Пациентът:
- Колко ми остава? Докторът: -Десет... Пациентът:
- Десет какво? Десет месеца, десет седмици, десет дни?... Докторът:
- Десет, девет, осем, седем...

Докторът:
- Имам една лоша новина и една много лоша новина. Пациентът:
- Предпочитам първо да чуя лошата новина. Докторът:
- Резултатите от изследванията ви са готови и показват, че ви
остава само едно денонощие живот.
Пациентът:
- Само едно денонощие. Божичко. Това е ужасно. Не ми остава
никакво време. А каква е много лошата новина?
Докторът:
- Опитвам се да ви намеря от вчера.

В дома на един лекар се спукала тръба и той бил принуден да повика водопроводчик. Водопроводчикът дошъл, половин час се занимавал с тръбата и накрая представил на доктора сметка за шестстотин долара.
- Шестстотин долара за половин час работа! Това е смешно! Аз съм лекар, а не печеля толкова!
- Нито пък аз, когато бях доктор - отвърнал водопроводчикът.

Жена отишла на лекар и се оплакала, че постоянно се чувства уморена.
- Колко често правите секс? - попитал докторът.
- Всеки понеделник, сряда и петък - отвърнала жената.
- Е, може би трябва да почивата в сряда.
- Не мога - това е единствената вечер, в която съпругът ми си е вкъщи.

Лекар бил събуден в четири часа през нощта, за да отиде в дома на пациент. Той с огромна неохота се облякъл и излязъл навън. Имало ужасна снежна виелица. След като прегледал пациента, докторът му казал веднага да повика адвоката си, приятелите си и роднините си и да направи завещание.
Когато се прибрал, той описал на жена си какво е направил.
- Защо, толкова зле ли беше онзи човек? - попитала тя.
Не - отвърнал докторът. - Просто не исках само аз да излизам в такава отвратителна нощ.

Възрастен пациент отишъл на лекар.
- Докторе, имам нужда от помощ. Спомняте ли си ония гласове в
главата ми, от които ви се оплаквам от пет години?
-Да.
- Е, внезапно млъкнаха.
- Това е чудесно. Какъв е проблемът?
- Мисля, че оглушавам.

Лекар казва на пациент:
- Искам да се съблечете и да си покажете езика през прозореца.
- С какво ще ми помогне това?
- С нищо. Но не мога да понасям съседа си!

На медицинска конференция извън града лекар се заговорил с красива жена. Той я поканил на вечеря и отишли в модерен ресторант. Преди и след вечерята жената демонстративно си измила ръцете. Всичко било чудесно и тя му предложила да се качи в хотелската й стая. Отбила се в банята да си измие ръцете и след това се любили. След секса жената отново си измила ръцете.
Когато се върнала, докторът казал:
- Басирам се, че си хирург.
- Да, така е. Как позна?
- Защото постоянно си миеш ръцете.
- Басирам се, че ти си анестезиолог - на свой ред заявила тя.
- Така е. А ти как позна?
- Защото не усетих нищо.

Докторе, докторе, хората постоянно ме пренебрегват.
Следващият!