Вицове - Професионални неволи

Колко полицаи трябват, за да счупят яйце? - Николко, то „падна по стълбището".

Пътен полицай в Дъблин спрял пиян шофьор малко след полунощ.
- Извинете, господине - като надникнал през прозореца на колата, казал полицаят. - Пили ли сте?
- Естествено - отвърнал шофьорът. - По обяд обърнах пет половинки гинес с приятелите си, после се прехвърлих в бара на ОМали и цял следобяд пих уиски с бира за разредител. После ударих шест двойни брендита и накрая изпих няколко чаши с едни стари приятели, просто за компания. След това закарах един от приятелите си вкъщи и изпих няколко кутии бира там, защото не беше учтиво да му откажа.
- Разбирам - казал полицаят. - Боя се, че ще трябва да ви помоля да слезете от колата и да надуете балона.
- Защо? - попитал пияният. - Не ми ли вярвате?

Бандити влизат в банка и нареждат на всички да си съблекат дрехите и да легнат по очи на пода. Една нервна блондинка се съблича, но ляга по гръб.
- Обърни се, Манди - прошепва момичето до нея. - Това е обир, а не служебен купон.

Адвокат разговаря с клиент, който току-що е осъден за убийство.
- Имам една добра и една лоша новина - казва адвокатът. - Ло
шата е, че те пращат на електрическия стол. Добрата е, че уредих
да намалят волтажа.

Осемдесет и девет годишна старица се прибрала вкъщи от бинго и сварила съпруга си в леглото с друга жена. В пристъп на ревност тя го блъснала от балкона на дома им и той се пребил. Обвинили я в убийство и когато я изправили пред съда, съдията я попитал дали иска да каже нещо в своя защита.
- Да, Ваша милост - спокойно отговорила старицата. - Реших, че щом на деветдесет и четири годишна възраст съпругът ми може да се люби с друга жена, може и да лети!

Мъж бил нападнат от двама крадци. Той геройски се съпротивлявал, но накрая те го надвили и му пребъркали джобовете. Не намерили много.
- И се съпротивлява така за четирийсет и осем цента?! - не повярвал на очите си единият крадец.
- Само толкова ли искате? - облекчено попитал мъжът. - Аз пък си помислих, че търсите петстотинте долара в обувката ми.

Една вечер съпрузи вървели по главната улица, когато жената спряла пред бижутерски магазин.
- О, виж онзи красив златен часовник - възкликнала тя. - Страшно ми харесва.
Съпругът спокойно извадил тухла от джоба на сакото си, огледал се, за да се увери, че наоколо няма никого, хвърлил тухлата във витрината, грабнал часовника и избягал.
След десет минути на съседната пряка видели друг бижутерски
магазин.
- О, божичко! - възкликнала съпругата. - Виж онзи превъзходен диамантен пръстен. Умирам си за него!
Без да каже нито дума, мъжът извадил друга тухла от джоба на сакото си, уверил се, че наоколо няма никого, хвърлил тухлата във витрината, грабнал пръстена и избягал.
След две преки съпругата спряла пред трети бижутерски магазин.
- Не вярвам на очите си! - възкликнала тя. - Винаги съм иска
ла диамантена огърлица като тази на витрината. Умирам си за нея!
Само да можеше да е моя!
Съпругът се обърнал към жена си и изсумтял:
- Ти да не си мислиш, че тухлите ми нямат свършване?

Какво казала майката на Джак Изкормвача? - „Защо никога не излизаш два пъти с едно и също момиче?"

Двама крадци ограбват жилищен блок, когато чуват сирени на полицейски автомобили.
- Бързо! Скачай! - казва единият.
- Но ние сме на тринайсетия етаж! - възразява съучастникът му.
Първият го прекъсва:
- Сега не е време за суеверия!

Избягал затворник влязъл с взлом в една къща и завързал младо семейство в спалнята. Докато тършувал на долния етаж, съпругът успял да си отпуши устата.
- Скъпа - задъхано прошепнал той, - тоя тип от години не е виждал жена. Прави каквото ти казва. Ако иска секс, не му противоречи. Възможно е от това да зависи животът ни.
В този момент и тя успяла да си отпуши устата.
- Толкова съм облекчена, че смяташ така, скъпи – отвърнала съпругата, - защото той ми каза, че имаш страхотен стегнат задник.