Вицове - Професионални неволи

Една сутрин свещеникът, докторът и адвокатът играели голф, но отпред ги бавела една особено мудна група. Накрая видели управителя на игрището и решили да разменят няколко думи с него.
- Това са слепи пожарникари - пояснил управителят. - Изгуби
ха зрението си, когато миналата година гасяха клуба ни. Затова ги
пускаме да играят безплатно.
Свещеникът казал:
- Много тъжно. Довечера специално ще се помоля за тях.
Докторът казал:
- Чудесна идея. Аз ще проверя във всичките си учебници и ще
видя дали не може да се направи нещо за тях.
Адвокатът казал:
- Защо тези хора не играят вечер?

След десетилетия на научни експерименти с плъхове група известни биолози обявили, че в бъдеще ще използват адвокати. Те изтъкнали две причини: лаборантите не се привързвали към тях и освен това имало неща, които не правел дори плъх.

Две момченца разговарят след първия учебен ден.
- Татко ми е счетоводител - казва едното. - А твоят какво работи?
- Моят татко е адвокат.
- Честен ли?
- Не, обикновен.

Кучето на един адвокат тичало без каишка и отмъкнало парче месо от месарницата. Месарят се ядосал и отишъл право в офиса на адвоката.
- Ако куче тича без каишка и отмъкне парче месо от месарницата ми, имам ли право да настоявам собственикът на кучето да ми плати? - попитал той.
- Определено - отвърнал адвокатът.
- Тогава ми дължите осем долара и петдесет цента - заявил месарят. - Вашето куче днес ми отмъкна парче месо.
За изненада на месаря адвокатът незабавно му написал чек за осем долара и петдесет цента, без изобщо да се съпротивлява.
След два дни месарят отворил пощенската си кутия и намерил сметка от адвоката - сто долара за юридическа консултация.

Адвокат умрял и отишъл в рая. Свети Петър го чакал и за радост и изненада на адвоката го посрещнал с почести.
- Какво толкова? - попитал адвокатът. - Знам, че много ме биваше в работата ми, спечелил съм няколко големи дела, но не очаквах такова специално посрещане. Защо точно мен?
- Събрах всички часове, за които си взел пари от клиентите си -отговорил свети Петър, - и според моите изчисления ти трябва да си на около сто седемдесет и девет години.

Как се познава, че един адвокат лъже? - Устните му се движат.

Мексикански бандит минавал границата и обирал банки в Тексас. Накрая един находчив тексаски граничар го проследил до бар край Рио Гранде и насочил пистолет към главата му.
- Кажи ми къде криеш плячката, иначе ще ти пръсна черепа.
Бандитът не знаел английски и граничарят не знаел испански,
но в бара случайно влязъл адвокат, който знаел двата езика и се съгласил да им превежда. Ужасеният бандит признал, че плячката е скрита под един дъб зад бара.
- Какво каза? - попитал граничарят.
Адвокатът отговорил:
- Каза: „Разкарай се, гринго. Няма да посмееш да ме застре
ляш. "

Каква е разликата между добрия адвокат и страхотния адвокат? - Добрият адвокат знае законите, а страхотният познава съдията.

Адвокат и блондинка седели в бар. На блондинката ужасно й се спяло, но адвокатът видял шанс да спечели пари.
- Хайде да играем на една игра - предложил той. - Аз ще ти задавам въпроси. Ако не знаеш отговора, ще ми плащаш по пет долара и обратно.
- Не, спи ми се - отказала блондинката.
Адвокатът не искал да се откаже толкова лесно. Той преценил, че да спечели пари от блондинка, е все едно да открадне бонбон от бебе.
- Добре, предлагам ти следното. Ако не знаеш отговора, ти ще
ми платиш пет долара, но ако аз не го знам, ще ти платя петдесет.
- Добре - въздъхнала тя. Адвокатът й задал първия въпрос:
- Каква е обиколката на света?
Блондинката без изобщо да се замисли, му подала пет долара. Той доволно ги прибрал в джоба си. Сега бил неин ред.
- Какво се качва по хълма на три крака, а слиза на четири? -
попитала тя.
Адвокатът се озадачил. Не можел да повярва, че блондинката е измислила въпрос, чийто отговор той не знаел. Докато тя дремела, адвокатът се консултирал с пет-шест енциклопедии, пратил имей-ли на свои колеги, отворил лаптопа си, но не открил отговора. След час трябвало да се признае за победен и й дал петдесет долара.
- Добре - сприхаво казал той. - Какъв е отговорът?
Блондинката мълчаливо бръкнала в чантата си, подала му пет
долара и пак заспала.

Деветдесет и девет процента от адвокатите носят лошата слава на останалите.