Вицове - Други

Какво е общото между свещениците и коледните елхи? - Топките са само за украса.

Дълбоко набожен човек живеел край реката, но един ден тя придошла и къщата му се наводнила. Когато равнището на водата обезпокоително се повишило, мъжът се покатерил на покрива. Наблизо минал кораб.
- Качвай се - извикал капитанът.
- Не, ще остана тук - отвърнал мъжът. - Бог ще се погрижи за мен.
След двайсет минути водите продължавали да се покачват и мъжът се покатерил на комина. Минал друг кораб.
- Ела на борда - казал капитанът.
- Не, ще остана тук - отвърнал мъжът. - Бог ще се погрижи за. мен.
Водата вече стигала до кръста му, когато към него внезапно се спуснал хеликоптер.
- Бързо! - извикал пилотът. - Качвай се!
- Не, ще остана тук - отвърнал мъжът. - Бог ще се погрижи за мен.
Водата продължавала да се покачва и скоро мъжът се удавил. В рая потърсил Господ.
- Нали ми каза, че ще се погрижиш за мен? - оплакал се той.
Бог отговорил:
- Пратих ти два кораба и един хеликоптер. Какво повече искаш?

Млада протестантска двойка искала да приеме католицизма, но свещеникът им казал, че за да докажат искреността си, първо трябвало да се покаят. Той им наредил трийсет дни да се въздържат от секс.
След трийсет дни съпругът се отбил при свещеника.
- Как е? - попитал го отчето.
- Двайсет и девет дни беше добре, отче. Но на трийсетия я видях да стои до фризера и просто не успях да се въздържа.
- Съжалявам - казал свещеникът, - но в такъв случай не мога да ви приема в католическата църква.
- Нищо - отвърнал съпругът. - Вече не ме пускат и в супермаркета.

Учителят в неделното училище пита малките си ученици:
- Защо трябва да пазим тишина в черква?
Отговаря му едно момче:
- Защото хората спят.

Двама ирландски католици копаели канавка срещу бардак. Една сутрин видели в бардака да влиза равин.
- Докъде е стигнал светът! - казали те. - Духовник да влиза в дом на разврата!
След десет минути в бардака се вмъкнал протестантски свещеник.
- Нищо чудно, че светът е в такова ужасно състояние - отбелязали те.
След още десет минути видели в бардака да влиза католически свещеник.
- Сигурно някое от клетите момичета се е разболяло - въздъхнали двамата.

Един ден атеист ловял риба в Шотландия, когато лодката му внезапно била нападната от чудовището от Лох Нес. Тя се преобърнала и мъжът бил подхвърлен във въздуха. Докато летял към разтворената паст на чудовището, той извикал:
- Господи, помогни ми!
Всичко мигновено замръзнало. Свирепото нападение спряло и атеистът останал, увиснал във въздуха. От облаците отекнал глас:
- Нали не вярваше в Мен?
- Стига, Господи, помогни ми - отвърнал мъжът. - Преди две минути не вярвах и в чудовището от Лох Нес!

Какво ще получите, ако кръстосате свидетел на Йехова и атеист? - Човек, който чука на вратата ви без очевидна причина.

Задали на трима духовници един и същи въпрос: „Кога започва животът?" Католическият свещеник отговорил:
- В момента на зачатието. Англиканският викарий отговорил:
- Когато се роди детето. Равинът казал:
- Когато децата ти се оженят и изплатиш ипотеката.

Защо, когато ние разговаряме с Бог, се казва, че се молим, а когато Бог ни говори, ни обявяват за шизофреници? (Лили Томлин)

Христос висял на кръста, докато Петър и учениците наблюдавали отдолу. Изведнъж Исус извикал:
- Петре... Петре... Петре...
Петър се втурнал напред и се опитал да се изкачи на хълма при Христос, но един центурион му отрязал лявата ръка и той се изтърколил надолу по склона.
След няколко минути Исус пак извикал:
- Петре... Петре... Петре...
Петър отново се опитал да се изкачи, но центурионът му отсякъл другата ръка и той пак се изтърколил надолу по склона. След малко Исус за трети път извикал:
- Петре... Петре... Петре...
Петър направил още един отчаян опит да отиде при него, но центурионът му отсякъл левия крак и той се изтърколил надолу по склона.
След няколко минути Исус жалостиво извикал:
- Петре... Петре... Петре...
Петър покорно заподскачал на един крак нагоре, но центурионът му отсякъл другия крак и той се изтърколил надолу по склона. След малко Исус извикал:
- Петре... Петре... Петре...
Макар и останал без ръце и крака, Петър успял да пропълзи напред. Трогнат от набожността му, главният центурион най-после го пуснал да поговори с Христос. Петър лежал на земята, гърчел се от болки в подножието на кръста и вдигнал глава нагоре.
- Да, Господи - немощно промълвил той. - Какво има? Исус отговорил:
- Петре... Петре... Петре, оттук се вижда твоята къща.