Вицове - Други

Свети Петър излязъл в продължителна отпуска и оставил друг светец да го замества, като му казал да иска доказателство за самоличност, преди да пусне когото и да е в рая. Пръв бил Бетховен.
- Трябва да докажеш самоличността си - заявил светецът. Бетховен изсвирил няколко такта от Петата симфония и го пуснали в рая.
След това дошъл Айнщайн.
- Трябва да докажеш самоличността си - заявил светецът. Айнщайн обяснил своята теория на относителността и го пуснали в рая.
Накрая се появил Дан Куейл.
- Трябва да докажеш самоличността си - заявил светецът.
- Но аз съм Дан Куейл, бивш вицепрезидент на Съединените щати.
- Съжалявам, всеки трябва да докаже самоличността си. Даже Бетховен и Айнщайн.
-Кой?
- Добре, влизай.

 

Свети Петър видял, че някакъв човек се разхожда назад-напред край райската порта.
- Мога ли да ви помогна? - попитал светецът. Мъжът нетърпеливо си погледнал часовника.
- Не, всичко е наред. Няма да се бавя.
След пет минути свети Петър пак надзърнал навън и видял, че човекът изглежда ядосан от нещо.
- Какво става? - попитал светецът.
Мъжът престанал да се разхожда.
- Виж - отвърнал той, - ти знаеш, че съм умрял, аз знам, че съм умрял, обаче някой ще го каже ли и на анестезиолозите?

Един мъж умрял и отишъл в рая, където го посрещнал свети Петър.
- Кой си ти? - попитал го светецът.
- Казвам се Стивън Ричардс.
- И с какво си си изкарвал прехраната?
- Бях безработен.
- Безработен, а? - замислил се свети Петър. - А през живота си вършил ли си добрини?
- Да. Веднъж си вървях по улицата и видях група рокери, които се канеха да пребият едно беззащитно момиче. Затова му се притекох на помощ, хванах водача на рокерите за косата, силно го ритнах в слабините и му казах да се разкара.
- Това е похвално - като прелиствал досието на мъжа, отбелязал свети Петър. - Но не виждам никакво св. едение за този случай. Кога е било това?
- Преди около пет минути.

Как можете да избавите монахиня от хълцане? - Кажете й, че е бременна.

Строител ковял пирон на покрива на черквата, когато случайно се ударил по палеца с чука.
- По дяволите, не улучих! - изохкал той.
- Не биваше да го казваш - обадил се отдолу свещеникът
- Защо? - изсумтял работникът. - Да не би да ме удари мълния или що?
- Да, може да те удари мълния - отвърнал отчето.
В следващия миг се разнесъл ужасен блясък и от небето паднала мълния. Тя минала точно покрай строителя и убила свещеника. Отгоре отекнал глас:
- По дяволите, не улучих!

Пиян влязъл в бар и седнал до един свещеник. Пияният имал червило по яката, вонял на алкохол и от джоба му стърчала изпита до половината бутилка джин. Дрехите му били мръсни. Той започнал да чете вестник, после се обърнал към отчето.
- Каква е причината за артрита?
Свещеникът, на когото му било неприятно присъствието на пияния, сприхаво отговорил:
- Разпуснатият живот, прекаляването с алкохол, търсенето на
евтини жени и презрението към ближния.
- Проклет да съм - измърморил пияният. Свещеникът се разкаял за избухването си.
- Извинявайте, май че попрекалих. Откога имате артрит?
- Нямам, отче. Току-що прочетох, че папата имал.

Нов пастор посетил децата в неделното училище. След като няколко минути тихо стоял отзад, той попитал малчуганите:
- Кой е разрушил стените на Йерихон?
- Не бях аз - извикал малкият Томи. Пасторът невъзмутимо повторил:
- Хайде, кой е разрушил стените на Йерихон? Учителят го отвел настрани.
- Вижте, пасторе, Томи е добро момче. Щом казва, че не е той,
аз му вярвам.
Пасторът не вярвал на ушите си и по-късно същия ден разказал за случилото се на директора на неделното училище. Директорът се намръщил.
- Знам, че преди сме имали проблеми с Томи. Ще си поговоря с него.
Вече напълно озадачен, пасторът си тръгнал и отишъл при църковния настоятел. Разказал и на него за случилото се, включително отговорите на учителя и директора. Църковният настоятел търпеливо го изслушал и се усмихнал.
- Да, пасторе виждам проблема ви. Но ви съветвам да вземете пари от общия фонд и да платите за стените, без да го правите повече на въпрос.

Израилтяните пратили Мойсей на върха на Синай планина да преговаря с Господ за Божите заповеди. След две седмици напрегнати обсъждания изтощеният Мойсей се върнал със списък от двеста и петдесет заповеди. Израилтяните не били доволни и го пратили пак да преговаря. След четири дни измършавелият Мойсей се върнал.
- Нося ви една добра и една лоша новина - казал на израилтяни
те той. - Добрата е, че съкратих списъка до десет. Лошата е, че прелюбодеянието си остава в него.

Три монахини изповядали на свещеника, че съгрешили. Първата се засмяла и казала:
- Правих секс с мъж.
- Пий светена вода - отвърнал отчето. Втората се засмяла и казала:
- Бих се.
- Пий светена вода - отвърнал отчето. Третата се заляла в смях.
- Пиках в светената вода.