Вицове - Други

След като бръснарят два пъти го порязал, клиентът поискал чаша вода.
- Извинявайте, господине - казал бръснарят. - Косъм ли имате устата си?
- Не, искам да видя дали гърлото ми тече!

Тийнейджър издържал шофьорски изпит и попитал баща си, който бил свещеник, дали може да излезе със семейната кола.
- Да, може, ако изучиш Библията, залягаш над учебниците в колежа и се подстрижеш.
След месец момчето пак попитало дали може да излезе с колата. Баща му отговорил:
- Гордея се с теб, сине. Ти изучи Библията и оценките ти в колежа са отлични. Но още не си се подстригал.
- Помислих за това, татко - отвърнало момчето. - Знаеш ли, Самсон е имал дълга коса, както и Мойсей, Ной и даже Исус.
- Вярно е - потвърдил бащата. - И затова навсякъде са ходели пеш.

Мъж влиза в бръснарница и казва:
- Искам да ме подстрижете така, че косата ми да е с различна дължина отпред и отзад, малко да стърчи на темето и да им петна тук, тук и тук.
- Едва ли ще мога - признал бръснарят.
- Защо? Предишния път успяхте!

Съпрузи празнуват сребърната си сватба и жената се обръща към мъжа си:
- Още ли ще ме обичаш, когато косата ми посивее?
- Защо не? Не те ли обичах и с шест други цвята?

Мъж всеки месец ходел при един и същи фризьор. Фризьорът имал досадния навик да омаловажава всичко, което казвал клиентът му. Елин пък клиентът казал, че си е купил нова кола.
- Каква? - попитал фризьорът.
- Беемве — отвърнал клиентът.
- Уф, не биваше да си купувате беемве - казал фризьорът. -Много по-добре щеше да е, ако си бяхте взели ферари. Много по-шик, по-удобно и по-стабилно.
На другия месец клиентът съобщил, че си е купил скъпа къща в ново предградие.
- Уф, не бива да се местите там - изсумтял фризьорът. —Това е
на километри от магазините. И няма прилични кръчми. Разбирате
ли, скоро безплатно ще раздават тия къщи.
Следващия път клиентът казал, че заминава на екскурзия в Рим.
- Какво ще правите в Рим? - попитал фризьорът. - Там няма нищо, само развалини.
- Винаги съм искал да видя папата и ако е възможно, да поговоря с него - търпеливо пояснил клиентът.
- Невъзможно - засмял се фризьорът. - Няма да успеете да се приближите до него. Залагам сто лири, че папата няма да разговаря с вас.
На клиента толкова му омръзнало дрънкането на фризьора, че приел залога. След месец пак дошъл да го подстрижат и фризьорът го попитал как е прекарал в Рим.
- Не забравяйте за нашия облог - подигравателно казал той. -Можете да платите с чек.
- Не, всъщност вие ми дължите сто лири - възразил клиентът. - Папата разговаря с мен.
- Какво? - изпелтечил фризьорът.
- Ами една сутрин се мотаех по площад „Свети Петър" с надеждата да зърна папата, когато за своя изненада го видях да се приближава към мен. И за мое удивление спря и ме заговори.
- И какво каза? - смаял се фризьорът.
- Попита ме: „Кой ви е подстригал толкова ужасно?"

Каубой излязъл от бара, готов да напусне града. Само че някой бил боядисал коня му зелен от носа до опашката. Каубоят се втурнал обратно в бара.
- Кой от вас боядиса коня ми зелен? - извикал той.
- Аз - изправил се грамаден, злобен на вид мъж.
- Добре - отвърнал каубоят. - Само исках да ти кажа, че първата ръка е изсъхнала.

Шофьор карал по провинциален път, когато колата му се повредила. Той слязъл и тъкмо бил отворил капака на двигателя, когато по пътя се появил стар кон. Конят надникнал под капака и казал:
- Провери горивната помпа - и препуснал нататък.
Шофьорът толкова бил потресен, че отишъл направо в най-близ
ката ферма и обяснил на фермера какво се е случило.
- Конят имаше ли черно петно на Задницата? - попитал го фермерът.
- Да, да, имаше! - потвърдил шофьорът.
- А, не му обръщай внимание, той не разбира нищо от коли.

Друг каубой влязъл в един град, скочил от коня си, повдигнал му опашката и го целунал там, където не го огрява слънцето.
- Защо го направи? - попитал един старец, който седял пред бара.
- Страдам от напукани устни - отвърнал каубоят. И това помага ли ти?
- Не, обаче така не се облизвам.

Каубой влязъл в един град и отишъл да удари няколко чаши в бара. Когато пак излязъл навън, конят му го нямало. Той се втурнал обратно в бара и извикал:
- Кой ми открадна коня?
Не получил отговор.
Започвал да се разгневява.
- Добре, ако никой не си признае, че ми е откраднал коня, ще направя така, както постъпих в Аризона.
Отново му отговорило мълчание. Каубоят побеснял.
- Това е последният ви шанс. Ако никой не си признае, че ми е откраднал коня, ще направя така, както постъпих в Аризона.
Тогава се обадил самотен гласец:
- И как постъпи в Аризона? Каубоят тихо отвърнал:
- Прибрах се вкъщи пеш.

Мъж вкарал колата си в канавка на самотен път в затънтен край. За щастие наблизо минавал фермер на кон.
- Конят ти може ли да изтегли колата ми от канавката? - попитал шофьорът.
- Бъди е едър и як кон - отвърнал фермерът. - Дай да видим какво ще направи.
Той завързал Бъди за колата и казал:
- Тегли, Блеки, тегли. - Бъди не помръднал нито сантиметър. Тогава фермерът казал:
- Тегли, Самсон, тегли. - Бъди не помръднал нито сантиметър. Тогава фермерът казал:
- Тегли, Бъди, тегли. - И Бъди без усилие изтеглил колата от
канавката.
Шофьорът му благодарил, но бил озадачен.
- Кажи ми, защо постоянно наричаше коня си с други имена?
- А, разбираш ли, Бъди е сляп - пояснил фермерът. - И ако си беше мислил, че тегли само той, изобщо нямаше да опита!