Вицове - Други

Двама мъже отишли на лов за патици. Единият изпил бутилка и половина уиски, докато другият наблюдавал. След два часа прелетял самотен паток. Трезвият се прицелил, но не улучил.
- Бързо - казал той на пияния си приятел. - Опитай да застреляш онази патица. - Пияният вдигнал пушката си към небето, дръпнал спусъка и улучил птицата.
- Поразително - смаял се трезвият.
- Не чак толкова - отвърнал пияният. - Когато е цяло ято, трудно можеш да пропуснеш!

Жена отива в ловен магазин да купи пушка.
- За мъжа ми е - пояснява тя.
- Той каза ли ви какъв калибър иска? - пита продавачът.
- Шегувате ли се? Та мъжът ми изобщо не знае, че се каня да го застрелям!

Двама ловци всяка зима безуспешно ходели на лов за лосове. Една година измислили хитър план. Решили да вземат автентичен костюм на женски лос и да се научат да надават любовен призив. Щели да се скрият в костюма, да примамят мъжкия лос, да се измъкнат навън и да застрелят животното.
Отишли в гората, влезли в костюма и заели удобна позиция в края на една поляна. Надали любовен призив и след няколко минути се появил грамаден мъжкар. Когато се приближил, мъжът отпред казал:
- Хайде да излезем и да го застреляме. Онзи отзад обаче изпъшкал:
- Не мога! Ципът заяде. Какво ще правим? Другият отговорил:
- Аз ще започна да паса трева, но ти най-добре се приготви.

Двама мъже били на лов, когато случайно изпуснали пушките си от една скала. Те се обърнали и видели, че към тях се приближава мечка. Покатерили се на едно дърво, но мечката ги последвала. Седнал на висок клон, първият мъж преобул ловните си ботуши с маратонки.
- Какво правиш? - попитал приятелят му.
- Когато мечката се приближи, ще скочим долу и ще избягаме.
- Да не си луд? Не можеш да надбягаш мечка.
- Няма и нужда. Само трябва да надбягам теб!

Как е на индиански „лош ловец"? - Вегетарианец.

Съпруг за пръв път завел жена си на лов за елени. Той й обяснил, че е най-важно веднага да обяви улова си, преди някой друг да си го присвои. Двамата заели позиции и зачакали елена. Скоро съпругът чул жена си да стреля. Тъй като искал да се увери, че тя ще обяви улова си, той се втурнал при нея и я заварил разгорещено да спори с друг мъж.
- Уловът е мой - заявила жената. - Мога да докажа, че съм застреляла този елен.
- Добре, госпожо - отвърнал мъжът, след като видял, че тя няма да отстъпи. - Но имате ли нещо против да сваля седлото си от вашия елен преди да го вземете?

Гражданин си купил ловни принадлежности от универсален магазин и за пръв път отишъл на лов. Цял ден обаче не улучил нищо. Тъкмо се връщал в колата си, когато над него прелетяла патица. Той се прицелил и за своя радост свалил патицата в една ферма.
Гражданинът отишъл да прибере улова си, но там го спрял фермерът.
- Патицата е моя - настоял ловецът. — Аз я застрелях.
- Обаче тя падна на моя земя - възразил фермерът. - Затова е моя. Обаче ще ти предложа да решим спора по селски.
- Какво значи това? - попитал гражданинът.
- Аз ще те ритна с всички сили в ташаците, после ти ще ме ритнеш с всички сили в ташаците. Патицата е на оня, който остане прав.
- Струва ми се честно - съгласил се гражданинът и се приготвил за фермерския ботуш. Фермерът се засилил и го ритнал по гениталиите. Ритникът го накарал да се превие.
После бил негов ред. Но преди да направи каквото и да е, фермерът казал:
- Добре, вземи си патицата.

Когато следните исторически личности били поканени на купон:
Нелсън отговорил, че е готов да даде дясната си ръка за хубав купон.
Айнщайн отговорил, че ще е относително лесно да присъства.
Шуберт отговорил, че щял да дойде, ако не се налагало да довърши нещо.
Крал Алфред попитал дали трябва да носи торта.
Ом отначало се съпротивлявал на идеята.
Бойл отговорил, че е под огромно напрежение.
Председателят Мао отговорил, че ще запише датата в червената си книжка.
Доктор Джекил се двоумял.

Не канете на купоните си:
Родителите си.
Делегация руски рибари.
Бил Клинтън.
Членове на въздържателното дружество.
Членове на местното дружество за забрана на шума.
Националния шампион по пърдене.
Свидетелите на Йехова.
Карл Маркс (защото труповете отвратително вонят).
Тед Бънди (вж. Карл Маркс).

Една петъчна вечер проповедник решил да навести свой енори-аш, но го сварил в разгара на купон. Когато влязъл в къщата, видял кръг голи мъже и от мъж на мъж обикаляли жени със завързани очи, опипвали гениталиите им и се опитвали да познаят кои са.
Засраменият проповедник се обърнал към домакина.
- Съжалявам, струва ми се, че мястото ми не е тук.
- Глупости - възразил енориашът. - Вече три пъти обявяваха вашето име!